Poszukuję nauczyciela

Zanim wypełnisz zgłoszenie, zapoznaj się z regulaminem

Numer ogłoszenia:
Nauczany przedmiot:
Minimalny stopień awansu zawodowego:
Od daty:
Do daty:
Ile godzin tygodniowo:
Staż pracy:

Nazwa szkoły/placówki:
Telefon do szkoły/placówki:
Nazwisko i imię dyrektora:
Adres mailowy dyrektora:
Treść ogłoszenia
Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu nauczyciela: